Rugsėjo 1-oji

 

Rugsėjo 1-ąją mokyklos autobusas moksleivius atveš tokiu grafiku:

Zabludavos k.  - 8 val. 30 min.

Varkujų k. ir Žaliosios k. - 8 val. 45 min.

Senieji Šiaudiniai  - 9 val. 10 min.

Moliakalnio k. - 9 val. 20 min.

Mielaikių k. - 9 val. 30 min.

Šiaudinių k. - 9 val. 40 min.

Nijolės šeimyna - 9 val. 45 min.

Onutės šeimyna - 9 val. 50 min.

Konkursas direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti

    Utenos rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga Utenos r. Vyžuonų pagrindinė mokykla (Šilo 6, Vyžuonų mstl., Utenos rajonas, kodas 190184177) skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo ugdymui (0,25 etato) pareigoms eiti.

KONKURSAS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGOMS UŽIMTI

SKELBIAMAS ATVIRAS KONKURSAS

Nuo 2015-12-31  iki 2016-01-14

Utenos r. Vyžuonų pagrindinė mokykla (biudžetinė įstaiga, Šilo 6, Vyžuonų mstl., 28371, Utena, tel. (8 359) 60 233, el. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190184177) 

 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui  (0,25 et.) 

1. Darbo pobūdis: organizuoti neformaliojo ugdymo programų klasių vadovų veiklos, kultūrinės, meninės, pažintinės, kūrybinės, sportinės, socialinės-pilietinės veiklos planų rengimą, užtikrinti jų vykdymą. Dalyvauti mokyklos strateginio plano, metinio veiklos plano, ugdymo plano, ugdymo proceso 1-4 klasėse rengime ir vykdyme; tvarkyti mokytojų registrą; bendradarbiauti su mokiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais mokyklos bendruomenės nariais; dalyvauti veiklos įsivertinime; organizuoti tėvų pedagoginį švietimą; organizuoti dalyvavimą projektinėje veikloje; koordinuoti metodinių grupių veiklą 1-4 klasėse; administruoti standartinių testų 1-4 klasėse vykdymą; rengti ugdymo veiklos tvarkaraščius 1-4 klasėms ir užtikrinti jų vykdymą; rengti direktoriaus įsakymų, susijusių su ugdymo proceso veiklą reglamentuojančiais dokumentų projektus; savarankiškai planuoti ir įgyvendinti kitus kasdienius darbus; savarankiškai vykdyti kitus mokyklos direktoriaus pavedimus.

 KONKURSAS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGOMS UŽIMTI 

(nuo 2015-12-11 iki 2015-12-24)

SKELBIAMAS ATVIRAS KONKURSAS

Utenos r. Vyžuonų pagrindinė mokykla (biudžetinė įstaiga, Šilo 6, Vyžuonų mstl., 28371, Utenos  rajonas,  
įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 190184177). 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui (0,25 etato) 

 

1. Darbo pobūdis: organizuoti ir koordinuoti ugdymo plano, individualių ugdymo planų, ugdymo programų rengimą ir įgyvendinimą; dalyvauti mokyklos strateginio plano, metinio veiklos plano rengime; inicijuoti naują mokymo(si) strategijų diegimą; užtikrinti ugdymo proceso įgyvendinimą 5-10 klasėse;

UTENOS R. VYŽUONŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA
SKELBIA ATRANKĄ ISTORIJOS MOKYTOJO (OS) PAREIGOMS UŽIMTI


Konkursas vykdomas pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.
Mokytojai, pretenduojantys į pasirinktą pareigybę, privalo pateikti šiuos dokumentus: