2017 M. RUGPJŪČIO 18 D. UTENOS R. VYŽUONŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA SKELBIA ATRANKĄ LIETUVIŲ KALBOS MOKYTOJO (OS) PAREIGOMS UŽIMTI

Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr.V-1680.

Informacija pretendentams.

Pareigybės pavadinimas: lietuvių kalbos mokytojas (a).

UTENOS R. VYŽUONŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS REORGANIZAVIMO  SĄLYGŲ APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

  1. Utenos r. Vyžuonų pagrindinės mokyklos reorganizavimo sąlygų aprašas (toliau - Aprašas) nustato Utenos r. Vyžuonų pagrindinės mokyklos reorganizavimo, prijungiant ją prie Utenos r. Užpalių gimnazijos, eigą.

  2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.99 straipsnio 1, 2 dalimis ir 2.101 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsnio 5, 8 dalimis, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 44 straipsnio 2 dalimi.

 

Sveikinimas Šv. Velykų proga

 


KVIETIMAS


    Vyžuonų pagrindinė mokykla kviečia 2017-2018 m. m. mokytis moksleivius iš aplinkinių vietovių.
    Mūsų mokykloje nedidelės klasės, ugdymo programos pritaikytos kiekvienam mokiniui, mokiniai atvežami ir parvežami.
    Teikiame ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį ugdymą. Tėvų pageidavimu ikimokyklinės grupės darbo laikas koreguojamas.
    Veikia pailgintos darbo dienos grupė.
    Mokyklos bendruomenės veikla pagrįsta bendradarbiavimu, atsakomybe, pasitikėjimu, pagarba.
    Mokinių kūrybiškumą ir saviraišką skatina projektai, neformaliojo švietimo veikla.
MUMS SVARBI KIEKVIENO VAIKO SĖKMĖ!